گروه فرهنگی تبلیغی نحل

»»» لطفا با *صلوات* وارد شوید ****** أللّهمّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم ******

گروه فرهنگی تبلیغی نحل

»»» لطفا با *صلوات* وارد شوید ****** أللّهمّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم ******

گروه فرهنگی تبلیغی نحل

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ممتحنة امتحنک الله...
------------------------------------
تلفن تماس
145 35 35 0919
سامانه پیام کوتاه
30007240000313

telegram.me/nahl_ir

گروه فرهنگی تبلیغی نحل
(گفتن)
------------------------------------
گروه نحل کاملاً مستقل و خودجوش بوده
و به هیـچ نهاد، حزب، اداره، دفتر، ارگان
و مرکـزی وابسـته نـمـی بـاشـد.
-------------------------------------
آدرس دفتر :
اونا که مرد و زن دعاگوشون بود
میز ریاست سر زانوشون بود...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
پیوندها

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

بسم الله...

مراحل دریافت حکم تبلیغی از طرح هجرت:

1) ورود به پایگاه اطلاع رسانی معاونت تبلیغ (www.mobaleghan.com)  • گروه فرهنگی تبلیغی نحل

بسم الله...


زمان مصاحبه : جمعه 19آبان ماه- ساعت 14 الی 17

محل مصاحبه : خیابان چهارمردان - انتهای کوچه 9 - مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.*صلوات*
  • گروه فرهنگی تبلیغی نحل

سلام؛

*ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر*


با توجه به تعطیلات عید سعید غدیر خم، مصاحبه ورودی گروه نحل هفته ی آینده برگزار خواهد شد.

»»»»»إن شاء الله زمان و محل آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.««««««

*صلوات*

  • گروه فرهنگی تبلیغی نحل


مدارک مورد نیاز:

1) عکس دو قطعه

2) ارزیابی

3) کپی شناسنامه و کارت ملی
شماره تلفن

روز مصاحبه (11و12 آبان)

ساعت مصاحبه

9102***642

پنج شنبه

9:00 - 9:20

9103***495

پنج شنبه

9:00 - 9:20

9117***857

پنج شنبه

9:20 - 9:40

9122***504

پنج شنبه

9:20 - 9:40

9123***862

پنج شنبه

9:40 - 10:00

9124***678

پنج شنبه

9:40 - 10:00

9127***596

پنج شنبه

10:00 - 10:20

9127***620

پنج شنبه

10:00 - 10:20

9127***570

پنج شنبه

10:20 - 10:40

9127***952

پنج شنبه

10:20 - 10:40

9130***755

پنج شنبه

10:40 - 11:00

9139***712

پنج شنبه

10:40 - 11:00

9141***056

پنج شنبه

11:00 - 11:20

9157***411

پنج شنبه

11:00 - 11:20

9158***001

پنج شنبه

11:20 - 11:35

9158***995

پنج شنبه

11:20 - 11:35

9167***561

پنج شنبه

12:20 - 12:40

9169***097

پنج شنبه

12:20 - 12:40

9171***991

پنج شنبه

12:40 - 13:00

9186***692

پنج شنبه

12:40 - 13:00

9188***657

پنج شنبه

13:20 - 13:40

9189***204

پنج شنبه

13:20 - 13:40

9190***779

پنج شنبه

13:40 - 14:00

9190***542

پنج شنبه

13:40 - 14:00

9190***172

پنج شنبه

14:00 - 14:20

9190***848

پنج شنبه

14:00 - 14:20

9191***413

پنج شنبه

14:20 - 14:40

9191***955

پنج شنبه

14:20 - 14:40

9191***364

پنج شنبه

14:40 - 15:00

9191***278

پنج شنبه

14:40 - 15:00

9191***207

پنج شنبه

15:00 - 15:20

9191***968

پنج شنبه

15:00 - 15:20

9192***386

پنج شنبه

15:20 - 15:40

9192***793

پنج شنبه

15:20 - 15:40

9192***153

پنج شنبه

15:40 - 16:00

9192***120

پنج شنبه

15:40 - 16:00

9192***221

پنج شنبه

16:00 - 16:20

9192***094

پنج شنبه

16:00 - 16:20

9193***401

پنج شنبه

16:20 - 16:40

9193***433

پنج شنبه

16:20 - 16:40

9193***854

پنج شنبه

16:40 - 17:00

9193***602

پنج شنبه

16:40 - 17:00

9194***911

پنج شنبه

17:00 - 17:20

9194***210

پنج شنبه

17:00 - 17:20

9194***318

پنج شنبه

18:00 - 18:20

9194***451

پنج شنبه

18:00 - 18:20

9195***705

پنج شنبه

18:20 - 18:40

9195***276

جمعه

9:00 - 9:20

9195***403

جمعه

9:00 - 9:20

9195***101

جمعه

9:20 - 9:40

9195***112

جمعه

9:20 - 9:40

9195***107

جمعه

9:40 - 10:00

9196***483

جمعه

9:40 - 10:00

9196***926

جمعه

10:00 - 10:20

9196***628

جمعه

10:00 - 10:20

9196***821

جمعه

10:20 - 10:40

9196***891

جمعه

10:20 - 10:40

9196***453

جمعه

10:40 - 11:00

9196***128

جمعه

10:40 - 11:00

9198***585

جمعه

11:00 - 11:20

9198***427

جمعه

11:00 - 11:20

9198***685

جمعه

11:20 - 11:35

9198***367

جمعه

11:20 - 11:35

9198***155

جمعه

12:20 - 12:40

9198***155

جمعه

12:20 - 12:40

9198***971

جمعه

12:40 - 13:00

9199***760

جمعه

12:40 - 13:00

9199***436

جمعه

13:20 - 13:40

9354***218

جمعه

13:20 - 13:40

9355***960

جمعه

13:40 - 14:00

9355***633

جمعه

13:40 - 14:00

9357***866

جمعه

14:00 - 14:20

9358***827

جمعه

14:00 - 14:20

9360***718

جمعه

14:20 - 14:40

9361***528

جمعه

14:20 - 14:40

9362***545

جمعه

14:40 - 15:00

9362***139

جمعه

14:40 - 15:00

9363***978

جمعه

15:00 - 15:20

9364***189

جمعه

15:00 - 15:20

9365***621

جمعه

15:20 - 15:40

9365***888

جمعه

15:20 - 15:40

9368***477

جمعه

15:40 - 16:00

9370***821

جمعه

15:40 - 16:00

9372***813

جمعه

16:00 - 16:20

9372***925

جمعه

16:00 - 16:20

9374***155

جمعه

16:20 - 16:40

9377***585

جمعه

16:20 - 16:40

9378***757

جمعه

16:40 - 17:00

9380***737

جمعه

16:40 - 17:00

9382***194

جمعه

17:00 - 17:20

9382***168

جمعه

17:00 - 17:20

9390***328

جمعه

18:00 - 18:20

9395***888

جمعه

18:00 - 18:20*صلوات*

  • گروه فرهنگی تبلیغی نحل